Repost @simplemusicchart @kwangorrrrrr ・・・ 《一路》 – 吳業坤 曲:吳業坤 詞:Oscar 編:Jame…

Repost @simplemusicchart @kwangorrrrrr ・・・ 《一路》 – 吳業坤 曲:吳業坤 詞:Oscar 編:James Ting @Ebias Music 監:James Ting @Ebias Music 簡介 : 呢首歌係坤哥當係送比自己既生日禮物 同埋送比一齊睇住坤哥完成呢個東海道五十三次既大家 唔知發生咩事既朋友都可以聽 係人生既旅途上幾攰都好 希望你聽完呢隻歌 可以得到能量繼續走「一路」行落去 同自己講一聲「いいんだよ!」 遇到難預計既事情都好 「It’s okay!」咬緊牙關堅持落去 一定會見到咁美好既風景 請好好期待下一秒 下一步 下一個遇到既人 YouTube : https://youtu.be/aImjy1ZYdxw ——————————————————— Simple Music Chart https://www.facebook.com/SimpleMusicChart/ ——————————————————— TVieHK YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk1LNjxjgpAqjH9sv7nEtQQ FB: https://www.facebook.com/TVieHK/ IG: https://www.instagram.com/tviehk/ ——————————————————— Vie Simple Magazine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFHmn19BCKuSVKhCZ_7ku9Q…

《一路》 – 吳業坤 曲:吳業坤 詞:Oscar 編:James Ting @Ebias Music 監:James Ting @Ebias Music …

《一路》 – 吳業坤 曲:吳業坤 詞:Oscar 編:James Ting @Ebias Music 監:James Ting @Ebias Music 簡介 : 呢首歌係坤哥當係送比自己既生日禮物 同埋送比一齊睇住坤哥完成呢個東海道五十三次既大家 唔知發生咩事既朋友都可以聽 係人生既旅途上幾攰都好 希望你聽完呢隻歌 可以得到能量繼續走「一路」行落去 同自己講一聲「いいんだよ!」 遇到難預計既事情都好 「It’s okay!」咬緊牙關堅持落去 一定會見到咁美好既風景 請好好期待下一秒 下一步 下一個遇到既人 YouTube : https://youtu.be/aImjy1ZYdxw ——————————————————— Simple Music Chart https://www.facebook.com/SimpleMusicChart/ ——————————————————— TVieHK YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk1LNjxjgpAqjH9sv7nEtQQ FB: https://www.facebook.com/TVieHK/ IG: https://www.instagram.com/tviehk/ ——————————————————— Vie Simple Magazine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFHmn19BCKuSVKhCZ_7ku9Q FB: https://www.facebook.com/vsmagazinehk/ IG: https://www.instagram.com/vie_simple_media_group/…